Beszámoló a Tribunus Egyesület Budapest Hegyvidék XII. kerületében végzett közhasznú tevékenységéről

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület fiatal jogászokból álló fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervezet. 2018. évben és 2019. év elején is ingyenes jogi segítséget nyújtottunk Budapest Hegyvidék XII. kerületében is elsősorban munkajogi, fogyasztóvédelmi, családjogi és környezetjogi kérdésekben. Munkánkat önkéntes alapon, társadalmi munkában végeztük.

A Tribunus Jogsegélyszolgálat tevékenységével az alábbi céljait kívánta megvalósítani:

–              a hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben levő magyar és európai állampolgárok jogi védelme, fogyasztói védelme, érdekképviselete, valamint a társadalmi jogtudat növelése.
–              hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem és jogvédelem.
–              A Jogsegélyszolgálat törekszik az állampolgárok – különösen a szociálisan hátrányos helyzetűekre és elesettekre – mindennapi élete során lemerülő viták rendezésének elősegítésére, képviseli a sérelmet szenvedettek érdekeit, közvetít az elfogadható megoldás meghozatala érdekében
–              A Jogsegélyszolgálat céljai elérése érdekében fiatal jogászokat fog össze és szervez, tudományos tevékenységet végez, továbbképzéseket tart, kiadványokat szerkeszt.

E célok érdekében 2018-2019 év elején a következő együttműködési projekteket folytattunk:

  1. „Jogsegélynyújtás határtalanul” on-line jogsegélynyújtás a www.tribunus.huhonlapon keresztül.
  2. „Mindenütt jó, de legjobb itthon dolgozni”
  3. „Válság ellen fiatalság” projekt, ahol 4 alkalmas workshop keretében a CSOK aktuális kérdéseit jártuk körbe, konkrét igényléseket készítettünk el.
  4. „Szülés után – munka nélkül” projektünk keretében a munkaerőpiacra visszatérni kisérő kismamákat segítettünk családbarát munkahely keresésében, önéletrajzot és motivációs levelet készítettünk.
  5. Ingyenes jogsegélyt nyújtottunk fiataloknak egyetemi állaásbörzéken, 16-35 éves korosztálynak.

A 16-35 év közötti fiataloknak – munkaerőpiac egyik legkiszolgáltatottabb korosztályának- fogyasztóvédelmi és munkajogi jogsegélyszolgálatot működtetünk. Ennek keretén belül szakmai konferenciákat, workshop-okat tartunk, valamint egy tematikus honlapot üzemeltetünk.

E mellett folytattuk a korábbi évek sikerrel végzett tevékenységeinket:

-Heti rendszerességgel fogadóórákat tartottunk, a telefonon-, emailen keresztül jogsegélyt nyújtunk.

– 2018. április – 2019.május között: Minden hónap harmadik hétvégéjén előadási hétvégénk volt, meghívott előadók előadásaival, ezek műhelymunkában történő feldolgozásával.

Egyesületünk éves szinten több mint ezer rászorulónak adott ingyenesen jogsegélyt. Jogsegélynyújtási szolgáltatásunk ingyenes volt mindenkinek, aki felkeresett minket. A rászorulók felkutatásában igyekeztünk a hátrányos helyzetű rétegekre koncentrálni. Programjainkon jelképes részvételi díjat kértünk, és a rászorulók – nagycsaládosok, szociálisan hátrányos helyzetűek – esetében még ettől is eltekintettünk. Működésünknek, programjainknak anyagi hátterét pályázatok útján és adományok révén próbáltuk megteremteni.

Ezúton köszönjük a Budapest XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzat támogatását!