Hírek, aktualitások

Lakossági hiteltörlesztések fizetési moratóriumáról – Tudnivalók és lehetőségek

2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében életbe léptek a fizetési moratóriummal (fizetési haladék) kapcsolatos rendelkezése az alábbiak szerint. A fizetési moratórium kizárólag a 2020. március 18-ig már folyósított kölcsönökre vonatkozik 2020. december 31-ig, de ezt a Kormány egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja. A fizetési moratórium lakossági ...
Tovább

Kiköltözési nyilatkozat

A kiköltözési nyilatkozat a lakás vagy üzlethelyiség bérlőjének egyoldalú nyilatkozata (kötelezettségvállalása) arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor – bármilyen okból is történjen az – kiköltözik az ingatlanból. Így a kiköltözési nyilatkozat a bérbeadó számára a bérleti szerződésen felüli plusz garanciát jelent. (Ha a teljes bérleti szerződés közjegyzőnél készül, a ...
Tovább

Beszámoló a Tribunus Egyesület Budapest Hegyvidék XII. kerületében végzett közhasznú tevékenységéről

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület fiatal jogászokból álló fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervezet. 2018. évben és 2019. év elején is ingyenes jogi segítséget nyújtottunk Budapest Hegyvidék XII. kerületében is elsősorban munkajogi, fogyasztóvédelmi, családjogi és környezetjogi kérdésekben. Munkánkat önkéntes alapon, társadalmi munkában végeztük. A Tribunus Jogsegélyszolgálat tevékenységével az alábbi céljait kívánta megvalósítani: ...
Tovább

Jótállás – a Tribunus Jogsegélyszolgálat fogyasztóvédelmi kisokosa

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén. A felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó ...
Tovább

Végrendelet, öröklés

A végrendelet olyan végintézkedés, mellyel az örökhagyó vagyonára, vagy annak egy részére egy, vagy több örököst nevez. A végrendeletét bármikor szabadon visszavonhatja.  A közjegyző segít Önnek végrendelete elkészítésében. A legnagyobb biztonságot akkor élvezheti, ha végrendeletét közjegyzői okiratba foglaltatja. Csak közokiratban tehet végrendeletet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai ...
Tovább

A Tribunus Jogsegélyszolgálat “Család, munka és vállalkozás a Kárpát-medencében” projektje

A magyar társadalomban a család tradicionálisan fontos helyet foglalt el. Az elmúlt évtizedek szociológiai és demográfiai vizsgálatai bizonyították, hogy az emberek számára a család fontosabb, mint az élet egyéb területei (munka, szabadidő, egyéb társas kapcsolatok stb.). Ez nemcsak azok esetében volt így, akik éppen házasságban, családban éltek, hanem azok esetében ...
Tovább

Kölcsönszerződés – tartozáselismerés

Amennyiben Ön valakinek (társaságnak vagy magánszemélynek) meghatározott pénzösszeget ad kölcsön, a visszafizetés biztosítása érdekében célszerű közjegyzőhöz fordulni. A közjegyzői okirat egyrészt közokirati bizonyító erővel rendelkezik, vagyis a tartalmát az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell elfogadni, továbbá nem tűnhet el. Másik joghatása a közjegyzői okiratnak, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén az abban ...
Tovább

Adás-vétel okosan

Az ingatlanügyletek biztonságát és nyilvánosságát az ingatlannyilvántartás biztosítja.  A törvény szerint  tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ennek megfelelően a fenti típusú ügyletekkel mindenképpen közjegyzőhöz vagy ügyvédhez kell fordulnia a szerződő ...
Tovább

Bérleti szerződés és kiköltözési kötelezettségvállalás – a közjegyző szerepe

Megfigyelhető tendencia, hogy egyre többen kérik közjegyző közreműködését elsősorban ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés, illetve kiköltözési kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalására. A közjegyzői okirat legfontosabb előnye, hogy a megfelelő tartalmi elemek megléte esetén az abban foglalt kötelezettségvállalások per nélkül kikényszeríthetők, vagyis elérhető például, hogy a bérlő megfizesse a bérleti díjat és ...
Tovább

„ Elveszett csomagok nyomában! ” A postai kézbesítéssel összefüggésben keletkezett problémák

Mi történik akkor, ha az ajánlott küldemény nem érkezik meg külföldre és a posta visszaküldi a feladóhoz vagy ha szállítás közben eltűnik, megsemmisül ? Visszajár-e a feladási díj vagy a csomag értéke? Jár-e kártalanítás ilyen esetekben? Az egyik esetben a fogyasztó a címzett részére – annak megrendelés alapján – postai ...
Tovább
Loading...