Munkajogi védelem

A Tribunus Jogsegélyszolgálat fellép, ha a munkavállalókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményét megsértik. Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor:

  •  a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben;
  • a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;
  • a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében;
  • a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan;
  • a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
  • a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában;
  • a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;
  • az előmeneteli rendszerben;
  • a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során.