Kölcsönszerződés – tartozáselismerés

Amennyiben Ön valakinek (társaságnak vagy magánszemélynek) meghatározott pénzösszeget ad kölcsön, a visszafizetés biztosítása érdekében célszerű közjegyzőhöz fordulni.

Képtalálat a következőre: „tartozáselismerés”

A közjegyzői okirat egyrészt közokirati bizonyító erővel rendelkezik, vagyis a tartalmát az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell elfogadni, továbbá nem tűnhet el.

Másik joghatása a közjegyzői okiratnak, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén az abban tett kötelezettségvállalás per nélkül végrehajtható, azaz nem fizetés esetén a kölcsön összegére per nélkül, a közjegyző rendelhet el végrehajtást.

A közjegyző a következő módokon tud segíteni.

1.) Kétoldalú kölcsönszerződést foglalhat közjegyzői okiratba, ez a legnagyobb biztonságot jelenti mind a kölcsönadó, mind az adós számára, hiszen mindkét félnek valamennyi kötelezettségvállalása per nélkül kikényszeríthető lesz, amennyiben az okirat a szükséges tartalmi elemeket tartalmazza.

2.) A felek között magánokirati formában vagy szóban létrejött kölcsönszerződést az adós egyoldalúan közjegyzői okirati formában megerősítheti. Ekkor kizárólag az adós kötelezettségvállalásai lesznek per nélkül kikényszeríthetőek, amennyiben az okirat a szükséges tartalmi elemeket tartalmazza.

Amennyiben az ügyfél változtatás nélkül felhasználható szövegtervezetet küld, a közjegyzői díj a feléig leszállítható.

Szövegtervezet hiányában általában szükséges egy előzetes megbeszélés a közjegyzői irodában, lehetőleg mindkét fél részvételével, ahol a felek előadják, hogy mekkora a kölcsönösszeg, meghatározott célhoz kötött-e a felhasználása, milyen részletekben, milyen határidőkig és milyen fizetési módon történik a visszafizetés, van-e ügyleti kamat, mi a mértéke, a késedelmi kamat törvényi mértékétől eltérnek-e a felek. Ennyi adat minimálisan szükséges a közvetlen végrehajthatósághoz. Egyszerűbb okirat, vagy az iroda kisebb ügyforgalma estén a közjegyzői okirat már a megbeszélés alkalmával elkészülhet, de előfordulhat, hogy más alkalomra tudja előkészíteni a szöveget a közjegyző.

Ha a felek úgy állapodnak meg, lehetőség van a kölcsön jogviszonyt szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel (például kezességgel, zálogjoggal) is biztosítani, ebben az esetben általában az erre irányuló szerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása szükséges.

Fontos információ, hogy a pusztán közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott kölcsönszerződés nem válik közokirattá, az aláírt dokumentum magánokirat marad, ezért ehhez semmiképpen sem fűződik a közvetlen végrehajtás jogkövetkezménye; a kölcsönadó ekkor fizetési meghagyásos eljárással, illetve per útján tudja kikényszeríteni a teljesítést. Természetesen amennyiben az adós erre hajlandó, már lejárt tartozás, vagy már megkötött kölcsönszerződés esetén is készülhet közjegyzői okiratba foglalt új, vagy módosított tartalmú megállapodás.

http://www.notar.hu/koelcsoenszerzodes-tartozaselismeres