Címlap

Felhívás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók részére

A 2005. november 1-én hatályba lépő a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX.2) Korm. rendelet, valamint a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX.2.)FMM rendelet 8.§ (3) h) pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknak az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemhez csatolniuk kell az Egyenlő Bánásmód Hatóság igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző féléven belül a munkáltatóval szemben a foglalkoztatás területén az egyenlő bánásmód megsértését a Hatóság nem állapította meg.


Felhívjuk az érintett munkáltatók figyelmét, hogy az igazolás iránti kérelmet - 2000 forint értékű illetékbélyeggel történő lerovása mellett - az Egyenlő Bánásmód Hatóság Budapest 1024. Margit krt. 85. szám alatti címére írásban kell benyújtani.


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a fenti jogszabályban hivatkozott tényről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83.§-a alapján - a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül - hatósági bizonyítványt állít ki, és a jogosult részére postai úton kézbesíti.


Segédlet