Címlap

Változik a személyszállítási törvény

Az elektronikus jegy bevezetéséhez szükséges szabályokat is tartalmazza a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényt módosító javaslat, amely többek között biztonsági okokból lehetővé teszi a jegy és bérletértékesítő berendezésekkel történő kép- és hangfelvétel készítését. A javaslat elsődleges célja az Sztv. összhangjának megteremtése az Európai Bizottságnak a 2015. június 16-án hatályba lépő, az új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról szóló végrehajtási rendeletével. Ez a rendelet kapcsolódik az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelvben foglaltakhoz, amely lehetővé tette az új, nyílt hozzáférésű, közbenső megállókkal rendelkező nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások (belföldi kabotázs) bevezetését. A rendelet 2015. június 16-tól a tagállamokban kötelező és közvetlenül alkalmazandó, emiatt jogharmonizációs céllal szükséges az Sztv. egyes rendelkezéseinek módosítása. A jogharmonizációs célú módosításon túl a törvényjavaslatba beépítésre kerültek azok az alábbi területeket érintő módosítások, amelyek az Sztv. megalkotása óta jogi vagy alkalmazási tapasztalat alapján szabályozási igényként felmerültek. Az adatkezelési szabályok pontosítása A javaslat a nemzeti mobilfizetési törvény végrehajtásával, valamint az elektronikus jegyrendszer jövőbeni bevezetésével összefüggésben kiterjeszti a közösségi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési és adat-megismerési jogot a nemzeti mobilfizetési szervezetre, valamint azon adatok körére, amelyek a közösségi közlekedésben teljesített utazások pontos elszámolásához, valamint az utazási kedvezményre jogosultság ellenőrzéséhez szükségesek. A javaslat biztonsági okokból lehetővé teszi a jegy és bérletértékesítő berendezésekkel történő kép- és hangfelvétel készítését. Elektronikus panaszkezelés előmozdítása Az elektronikus panaszkezelés előmozdítása érdekében a javaslat pontosítja a közlekedésszervezőre vonatkozó panaszok kivizsgálására, valamint az üzletszabályzatokra vonatkozó rendelkezéseket. A vízi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos hatáskörök pontosítása A vízi személyszállítási szolgáltatások fejlesztése és a közösségi közlekedési rendszerbe történő integrálása érdekében a javaslat pontosítja a vízi személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatásköröket (elővárosi/országos/regionális vízi személyszállítási közszolgáltatások a miniszter hatáskörébe tartoznak, a helyi szolgáltatások a települési önkormányzat hatáskörébe, a miniszter egyetértési jogával). A javaslat emellett lehetővé teszi a miniszter számára, hogy a vízi személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítására alkalmas és ahhoz szükséges vízparti ingatlanok, kikötőhelyek, kikötői infrastruktúra használatának szakmai szabályait rendeletben írja elő. Az indokolatlan párhuzamosságok állami finanszírozásának megszűntetése A javaslat bevezeti annak lehetőségét, hogy bizonyos, közszolgáltatásokkal egyébként megfelelően ellátott területeken a szolgáltatásokat ellátó közszolgáltató, - indokolt esetben - bizonyos vonalak esetében állami finanszírozás (támogatás és kedvezmények) nélkül, piaci alapon önfenntartó személyszállítási szolgáltatásokat biztosítson. Ennek célja, hogy az alap közszolgáltatási ellátás sérelme nélkül megteremtse annak a lehetőségét, hogy közforrásokból indokolatlanul ne kerüljenek párhuzamos szolgáltatások finanszírozásra, ugyanakkor bizonyos állami finanszírozás nélkül is gazdaságos szolgáltatások továbbra is biztosíthatóak legyenek (pl. kiemelt turisztikai központokba közvetlen, átszállásmentes eljutást biztosító expressz járatok). Ezzel párhuzamosan a javaslat az egyéb rendelkezései között az államháztartási szempontok fokozott érvényesítése és a költségvetési fegyelem eredményesebb betartása érdekében rendelkezik arról, hogy a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megrendelése során a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben járjon el. forrás: origo.hu