Címlap

Környezetjog

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Környezetvédelmi Kollégiuma azzal a céllal alakult, hogy segítséget nyújtson - jogi úton vagy tájékoztatás formájában - magánszemélyeknek és civil szervezeteknek minden olyan ügyben, amelynek környezetvédelmi vonatkozása van.

Forduljon hozzánk bizalommal:
 
-          ha testi épségét vagy egészségét veszélyeztető környezeti hatásnak van kitéve;
 
-          ha magánlakása közelében a lakását veszélyeztető és károsító tevékenységet folytatnak;
 
-          ha tulajdonosi jogai mások szükségtelen zavarása folytán csorbulnak;
 
-          ha környezetet veszélyeztető tevékenységgel tulajdonában kárt okoztak;
 
-          ha információt akar bekérni az ingatlana közelében működő cég(ek) tevékenységéről;
 
-          ha környezeti adatkérését bármilyen okból megtagadták;
 

-          ha tájékoztatást és felvilágosítást szeretne kérni a jogi úton nyitva álló lehetőségeiről.