Címlap

Kik vagyunk?

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület fiatal jogászokból álló érdekvédelmi szervezet. Jogi segítséget nyújt elsősorban munkajogi, fogyasztóvédelmi és környezetjogi kérdésekben.

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Alapszabályában lefektetett céljai:
-          -          A Jogsegélyszolgálat célja a hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben levő magyar és európai állampolgárok jogi védelme, érdekképviselete, valamint a társadalmi jogtudat növelése.
-          -          A Jogsegélyszolgálat célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme.
-          -          A Jogsegélyszolgálat külön figyelmet fordít a modern tőkés és globális gazdaság újfajta munkahelyein dolgozó alkalmazottak jogvédelmére, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartására.
-          -          A Jogsegélyszolgálat célja a környezettudatos és környezetkímélő termelési formák jogi úton történő kikényszerítése, fellépés a környezetet és a környezetvédelmi jogszabályokat sértő esetekben.
-          -          A Jogsegélyszolgálat törekszik a fogyasztóvédelem területén a mindenkori vásárlók és felhasználók érdekében eljárni, jogaikról felvilágosítást adni, egyedi vagy tömeges jogsérelem esetén eljárást kezdeményezni.
-          -          A Jogsegélyszolgálat törekszik a parkolási díjak kapcsán felmerült viták rendezésének elősegítésére, képviseli a sérelmet szenvedettek érdekeit, közvetít az elfogadható parkolási rendszer kialakítása érdekében.
-          -          A Jogsegélyszolgálat segítséget nyújt a társasházakban élők számára társasházi vitáik rendezése és érdekeik érvényesítése érdekében.
-          -          A Jogsegélyszolgálat törekszik az állampolgárok - különösen a szociálisan hátrányos helyzetűekre és elesettekre - mindennapi élete során lemerülő viták rendezésének elősegítésére, képviseli a sérelmet szenvedettek érdekeit, közvetít az elfogadható megoldás meghozatala érdekében
-          -          A Jogsegélyszolgálat céljai elérése érdekében fiatal jogászokat fog össze és szervez, tudományos tevékenységet végez, továbbképzéseket tart, kiadványokat szerkeszt.
 
A Tribunus Jogsegélyszolgálat tanácsadást nyújt telefonon, e-mailben és személyesen munkajogi, fogyasztóvédelmi, környezetjogi és egyéb kérdésekben.