Címlap

Válság ellen fiatalság! Fiatal munkavállalók munkaerőpiaci szerepének erősítése II.

Indokoltság
2009-ben elkezdett projektünk a 16-35 év közötti fiatal munkavállalók munkaerő-piaci kiszolgáltatottságának csökkentését célozza. Közvélemény-kutatást végeztünk a célcsoportban, hogy fényt derítsünk arra, melyek azok a területek, ahol leginkább szükségük van a fiataloknak a segítségre. Eredményeink alapján egyértelművé vált, hogy a 16-19 éves fiatalok megfelelő pályaválasztásának egyik legnagyobb akadálya az önismeret, a saját képességek ismeretének hiánya, illetve ezzel párhuzamosan a továbbtanulási lehetőségek ismeretének hiánya. Sajnos nagyon kevés olyan fiatal van, akinek azon a pályán sikerül elindulnia, amelyik valóban neki való. Sokan külső nyomás hatására próbálnak egyetemen továbbtanulni, holott sokkal hatékonyabban tudnának hozzájárulni a társadalom értékteremtő folyamatához egy keresett szakma kitanulásával. Ennek okán jelen projektünkben a célcsoport fiatalabb részére szeretnénk koncentrálni, számukra dolgozunk ki egy hatékony pályaválasztási-tanácsadó rendszert, mely nem csak jogi-, hanem pályaválasztási és karrier-tanácsadási tevékenységet is tartalmaz.


Céljaink
- egy hatékony pályaválasztási tanácsadó rendszer létrehozása, mely partnerszervezeteink segítségével a későbbiekben akár országos hálózattá válhat
- a jogsegélyszolgálat által segíteni a pályakezdő és fiatal munkavállalói korosztályt a munkaerő-piaci hátrányok leküzdésében
- a tanácsadói munka által hozzásegíteni a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a számukra legmegfelelőbb szakma megtalálásához
- a résztvevő civil szervezeteink szakmai fejlesztése: az alapító okiratban foglalt tevékenységük mellett a fiatalokkal való foglalkozás új területeinek megismerése
- a közös cél által erősíteni a civil szervezeti együttműködést szervezeteink között, illetve felületet teremteni új együttműködések megnyitására


Tevékenységek
- stratégiai megbeszélés a projekt elején, és ellenőrző megbeszélések a projekt folyamán a partnerek részvételével - felelős: Barankovics Akadémia Alapítvány
- továbbképzés: a résztvevő 5 főt a partnerszervezetekkel közösen delegáljuk - felelős: Tribunus Jogsegélyszolgálat
- tanácsadó szolgálat kialakítása: napi 4 órás nyitva tartással működő tanácsadói szolgáltatás kialakítása és felépítése - felelős Tribunus Jogsegélyszolgálat
- a tanácsadó szolgálat meghirdetése: a projektben résztvevő szervezetek saját tagjaik között és által meghirdetik a szolgáltatás elindulását - felelős: Összefogás A Magyar Családokért Közhasznú Egyesület
- illetve szórólapok segítségével a budapesti középiskolákat is elérjük, ifjúsági sajtótermékekben megjelenő hirdetések segítségével pedig közvetlenül a fiatalokat szólítjuk meg - felelős: Tribunus Jogsegélyszolgálat
- konferencia: a projekt végén értékelő konferencia, mely egyben a sikeres projekt prezentációja is lesz újabb partnerszervezetek bevonása céljából - szervezés felelőse: Szent László Ifjúsági Egyesület


Célcsoport
A munkajogi tanácsadás mellett a képességfelmérés és karrier tanácsadás alapvetően a 16-35 éves korosztályt célozza meg, de az idei évben kiemelten a 16-19 éves korosztályra szeretnénk fordítani figyelmünket. A tanácsadó szolgálat meghirdetése is elsősorban a középiskolás korosztályt szólítja majd meg, hiszen a helyes pályaválasztás kérdése számukra a legégetőbb.


Időbeni ütemezés
2010. június
A projekt II. szakaszának előkészítése: részletes stratégiai megbeszélés a partnerszervezetekkel
2010. július
A tanácsadói továbbképzésen való részvétel (5 fő)
2010. augusztus – szeptember 
A pályaválasztási tanácsadó szolgálat infrastrukturális kialakítása, a szolgáltatás meghirdetése a partnerszervezetek bevonásával
2010. október 
A pályaválasztási tanácsadó szolgálat beindítása 5 tanácsadóval
2011. április 10. 
A projekt eredményeit bemutató és értékelő konferencia


Várt eredmények
- az első év végére szervezeteink vonzáskörében a célcsoporthoz tartozó fiatalok 60%-a,  a hirdetéssel megkeresett iskolák végzős tanulóinak 50%-a igénybe veszi szolgáltatásunkat
- a képességfelmérés és tanácsadás eredményeképp nem jelent majd nehézséget számukra a megfelelő szakmát, továbbtanulási irányt kiválasztani
- a sikeres pályaválasztás eredményeképp a választott pályán sikerrel haladnak előre a fiatalok, és végzés után nem válnak pályaelhagyókká


Tanácsadói szolgáltatásunk eredményességét elindulásától szeretnénk mérni, ezért feltétlenül kidolgozzuk az utánkövetés módszerét is. A valódi eredményességet azonban a fiatalok elhelyezkedési aránya mutatja majd meg.