Címlap

Jog és érdekvédelem II. komplex képzés

A fejlesztő tevékenység indokoltsága
A civil szervezetek méretüktől függetlenül nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalom életében és fejlődésében. Tapasztalatunk alapján a kisebb szervezetek vezetői szervezetük célját illetőleg felkészültek és az adott témában jártasak, de a szervezet vezetéséhez szükséges menedzsment ismeretek legtöbbször nem állnak rendelkezésre. E pályázat keretében azt a komplex képzési programot szeretnénk folytatni és fejleszteni, melyet tavaly indítottunk el. A tavalyi kurzus témakörei (Projektmenedzsment, Civil jogi és pénzügyi ismeretek, Érdekérvényesítés, Önkéntesség fejlesztése) mellé idén szeretnénk felvenni új modulokat is: Elektronikus ügyvitel, Adományszervezés.


A fejlesztő tevékenység célja
A tevékenységünk célja konkrét, jól használható vezetési ismeretek átadása olyan civil szervezetek számára, akik vezetői laikus, de elkötelezett civilek. A kurzus lehetőséget ad a szervezet működtetéséhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítására, elmélyítésére.


A megvalósítás időbeli ütemezése
A továbbképzés 8 alkalommal valósul meg. Szombatonként, 8 óra időtartamban.
A kurzus ideje alatt és az azt követő fél évben személyes konzultációra 6 óra lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnek.
A képzés időpontjai
2010.09.11.
2010.10.02.
2010.10.30.
2010.11.13.
2010.12.04.
2011.01.15.
2011.01.12.
2011.03.19.
Helyszín: XII. kerület, Kékgolyó u. 6., illetve VIII. kerület Szentkirályi u. 28. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által biztosított tantermekben


Várható eredmények
A résztvevő szervezetek szervezeti élete rendezettebb lesz, adminisztratív kötelezettségeiket pontosabban teljesítik, anyagi támogatottságuk érzékelhetően nő. Indikátor: 2011. májusában a szervezet támogatására befolyt adományok összege 15%-kal magasabb lesz, mint 2010. májusában. 2011. évben a résztvevő szervezetek ügyeik 70%-át elektronikusan intézik.


Alkalmazott módszerek és formák
A felnőttoktatás alapvetően az egyén önálló tanulására támaszkodik. Az oktatás folyamán előnyben részesítjük a csoportos tanulás leghatékonyabb munkaformáját, a kooperatív tanulást. Alkalmazott módszereink: előadások, fórumbeszélgetés, kiscsoportos feldolgozás, egyéni munka, referátumok, vita alkalmak. Az elsajátított tudás ellenőrzésére is gondot fordítunk tesztek és kompetitív feladatok formájában.


Referenciák
2008. óta: Komplex képzés pályakezdőknek. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Karrierirodájával együttműködve. Komplex módon segítettük a végzős illetve végzett diákokat az álláskeresésben.
Tematika: önértékelés, kommunikáció, tárgyalástechnika, munkahely keresési technikák, munkanélküli ellátás lehetőségei, stressz helyzetek kezelése. Résztvevők száma: évente 250 fő,
2009. óta: „Jog és érdekvédelem” című komplex képzés, amelynek folytatását jelen pályázatban szeretnénk megvalósítani.
Egyesületünk rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges irodával, infrastruktúrával, a tanácsadást hárman végezzük társadalmi munkában.


Innovatív elemek
Idei képzésünkön, mely a „Jog és érdekvédelem II.” címet viseli, új modulokkal szeretnénk bővíteni a tematikát.
a. Elektronikus ügyvitel
Noha 2010-ben járunk, a civil szférában sok szervezetnél nem adottak a tárgyi, vagy a személyi feltételek az elektronikus ügyvitel kialakításához. Úgy tapasztaltuk, hogy mindennek legfontosabb alapja az informatikai ismerethiány. Erre szeretnénk a hangsúlyt fektetni ebben a modulban.
- informatikai alapismeretek, internet felhasználás
- elektronikus ügyviteli lehetőségek, pályázati, ill. beszámolási kötelezettségek bemutatása
- kapcsolódó elektronikus rendszerek (pl. APEH, Ebev, EPER stb.) bemutatása
- gyakorlati órák a rendszerek használatában


b. Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment
- projektmenedzsment alapok (tervezés, projektek generálása, lebonyolítása, értékelése)
- partnerség kiépítése (kapcsolatfelvétel, közös célok meghatározása, együttműködés feltételei, keretei)
- konfliktuskezelés (személyes kompetenciák fejlesztése)
- konzultációs lehetőség, személyes tanácsadás a résztvevők számára konfliktus esetekben
- civil minőségmenedzsment: a minőség biztosítása civil közegben


c. Civil jogi és pénzügyi ismeretek
- A fogalmak tisztázása, jogi és pénzügyi alapok áttekintése (attitűdformálás)
- Helyzetgyakorlatok: gyakran előforduló jogi problémák megoldási módjai
- A felmerülő problémák közös megvitatása


d. Civil szervezetek marketingkommunikációja
- kommunikációs alapok (Mit üzenünk?)
- a marketing kommunikáció értelmezése, és jelentősége
- a megjelenés módjai és lehetőségei a nyomtatott és elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban


e. Érdekérvényesítés
A cél, hogy a szervezetek valós társadalmi támogatottságot tudjanak szerezni, képesek legyenek az érintettek bevonására.
Altémák:
- Az érdekérvényesítés fogalmi tisztázása: mi tartozik ide és mi nem?
- Technikák tanulása interaktív csoportmunkában


f. Adományszervezés
A civil szervezetek legnehezebb feladata az anyagi alapok biztosítása. Ez az új modul az egyik legfontosabb segítséget jelentheti a résztvevők számára.
- A forrásteremtés alapjai
- Az adományszervezés alapszabályai és feltételei
- Szervezési technikák elsajátítása helyzetgyakorlatokkal
- nehézségek és konfliktusok kezelése
 
g. Önkéntesség fejlesztése
Az önkéntesek a civil szervezetek legfőbb kincsei. Fontos tehát, hogy a közös munka alapjai stabilak legyenek.
- Az önkéntesek bevonásának törvényi háttere
- Az önkéntes munka értéke
- Az önkéntesség népszerűsítése
- Veszélyek és lehetséges megoldási módok
- Az önkéntesek szervezésének technikái


A célcsoport és a tervezett létszám
Szeretnénk e programmal egy megalapozott szakmai terv következő lépését megtenni. Kurzusunkat ezért elsősorban olyan civil szervezetek vezetői és tagjai számára szervezzük, akik hátrányos helyzetű gyermekekért, fiatalokért és családokért dolgoznak.
Természetesen más civil szervezettől is fogadunk jelentkezőket, érdeklődőket. Elsősorban a szervezet vezetésében résztvevőket várjuk.
Tervezett létszám: modulonként 25-25 fő