Címlap

Vox populi

A program indokoltsága:
Az, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke lesz 2011-ben, már önmagában is nagy esemény. Azonban Magyarország elnöksége alatt sikeresen alakíthatja az EU-s politikai életet, és növelheti hazánk európai tekintélyét. Hisszük, hogy a civil társadalomnak is készülnie kell egy ilyen lehetőségre, hiszen már előre felhívhatjuk a politikai vezetők figyelmét olyan fontos problémákra, mint például a határ menti együttműködések, a kisebbségek helyzete, és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítése.
Jelenleg azonban a magyar társadalom (határainkon innen és túl) nemhogy azzal nincs tisztában nagy általánosságban, hogy milyen előnyöket hozhat egy ilyen elnökségi periódus, hanem azzal sem, hogy hazánk az EU elnöke lesz, vagy egyáltalán, hogy hogyan működik az EU-s és a hazai demokrácia.
Ezért szervezünk egy olyan szemináriumsorozatot, amelyben civil szervezetek vezetőinek és önkénteseinek mutatjuk be a magyar és az EU-s demokratikus döntéshozatal működését, és a soros elnökség lehetőségeit olyan sarkallatos kérdésekben, mint a  határ menti együttműködések, a kisebbségek helyzete, és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítése, stb., és a civil szféra lehetőségeit a soros elnökséggel kapcsolatban.
Együttműködő partnerünkkel az Összefogás a Kárpátaljai Magyar Családokért Egyesülettel kárpátaljai magyar civil szervezetek vezetőit és önkénteseit is be fogjuk szervezni ebbe a programba, mert főleg az ottani magyarságnak - akik az EU tagság hiányában, és a Schengeni határ miatt elválasztva érzik magukat az anyaországi magyar testvéreiktől - van szüksége arra, hogy az EU tagság előnyeit megismerje, és olyan témákban, mint a határ menti együttműködés, rávilágítson az elvárásokra, a teendőkre.


Célcsoport:
Magyarországi és Kárpátaljai civil szervezetek vezetői és önkéntesei.


Célok:
- A résztvevők megismertetése a hazai és az EU-s demokratikus döntéshozatallal.
- Kialakítani a résztvevőkben a felelősséget az iránt, hogy mint magánemberek, és mint civil szervezetek tagjai, vezetői, kötelesek tenni helyi szinten vagy magasabban is a demokráciáért.
- Bemutatni, hogyan működik a soros elnökség intézménye, milyen lehetőségeket kínál ez az adott országnak.
- Bemutatni, hogy olyan területeken, mint a határ menti együttműködések, a kisebbségek helyzete, és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítése milyen lehetőségeket nyújt a soros elnökség.


A program felépítése:
Az EU-s és magyar demokratikus döntéshozatalt, valamint a soroselnökség feladatait, lehetőségeit bemutató szemináriumsorozat és műhelybeszélgetések szervezése. Összesen 5 egyhétvégés alkalommal találkozunk majd, amikor a résztvevőknek (Magyarországról 20 fő, Kárpátaljáról 10 fő) megtartjuk a szemináriumokat. A résztvevőkön kívül a Tribunus jogsegélyszolgálat 5 önkéntese, és 1 fő meghívott szakelőadó vesz részt a szombat-vasárnapi programokon.
Az egyes alkalmak témái:
1) Az EU-s és a magyar aktív- és passzív választójog működése. Az EU-s és a magyar parlamenti választások működése.
2) A magyar parlament működése. A kormány feladatai, működése. A végrehajtás működése.
3) Az Európai Parlament működése. Az EU-s végrehajtás működése.
4) A soros elnökséget betöltő nemzet szerepe az EU működtetésének életében. Lehetőségei saját országában.
5) Mit várunk a magyar soros elnökségtől? Milyen hazánkat komolyan érintő kérdésekben várjuk, hogy előremozdítsa az Unió ügyeit? (pl: határmenti együttműködések, a szociálisan hátrányos helyzetűek segítése, stb.)
Módszertan:
Szombati napokon meghívott előadó tolmácsolásában ismerkedünk színvonalas előadásokon az adott témákkal. Az előadások feldolgozása a Tribunus jogsegélyszolgálat önkénteseinek segítségével műhelymunkában történik. Ez után estére egy feladatot kapnak a résztvevők, amit képzelt helyzetben (mint Magyarország miniszerelnöke, vagy mint az EU elnöke) kell megoldaniuk a megismert törvények, szabályrendszerek betartásával.
Másnap a megoldások megbeszélése, illetve megvitatása történik. Cél, hogy konszenzusos alapon a legjobb megoldás szülessen.


A program időbeni ütemezése:
I. Előkészítés (2010 június 1- augusztus 31): A témák fixálása, a program helyszínének kibérlése, a meghívott előadók fixálása, a szükséges segédanyagok előkészítése.
II. A konkrét program: 5 hétvégén a szeminárium alkalmak:
1) 2010. 09. 11-12
2) 2010. 11. 20-21
3) 2011. 01. 22-23
4) 2011.03. 05-06
5) 2011.04. 23-24
III. Lezárás (2011 május 1-31): Értékelés, a projekt folytatásának végigondolása.


Várt eredmények:
- Színvonalas szemináriumsorozat megtartása az EU-s és a magyar demokratikus döntéshozatalról, és az EU-s elnökség kérdéseiről mind anyaországi magyaroknak, mind a kárpátaljai magyaroknak.
- A résztvevők megismerik a hazai és az EU-s demokratikus döntéshozatallal.
- Kialakul a résztvevőkben a felelősség a demokratikus döntéshozatalban való részvétel iránt.
- A résztvevők megismerik, hogyan működik a soros elnökség intézménye, milyen lehetőségeket kínál ez az adott országnak.
- Fejlődik a résztvevők vitakultúrája.
- A Tribunus Jogsegélyszolgálat ismertségének növelése.