Címlap

Válság ellen fiatalság! - A pályakezdő és fiatal munkavállalók munkaerőpiaci szerepének erősítése

Program indokoltsága:
Hazánkban sajnos alapvetően már évek óta rossz értelemben vett "hagyomány" az, hogy a munkaadók nagy többségénél a pályakezdő- illetve a fiatal munkavállalók alkalmazását nem preferálják. Teszik mindezt a legfrissebb, legaktuálisabb tudással a felső- vagy szakoktatásból kilépő lelkes fiatalokkal. Erre a típusú diszkriminációra - melynek létjogosultságát a gyakorlat hiányával magyarázzák a munkaadók - nincs különösebb fegyverzete a pályakezdő- és fiatal munkavállalóknak. Sajnos sokszor az ilyen fiatalok pár év sikertelen álláskeresés után családjuk és saját megélhetésük biztosítása végett a pályaelhagyást, vagy a külföldi elhelyezkedést választják!
A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület (mely sokéves tapasztalattal rendelkezik munkaügyi jogsegély terén) szeretné felkarolni, és felvértezni ez ellen a célcsoportot.


Célcsoport:
16-35 év közötti pályakezdő- vagy fiatal munkavállalók.


A program célja:
A Tribunus Jogsegélyszolgálat közös projektet indít partnerszervezeteivel, a Barankovics Akadémia Alapítvánnyal, az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesülettel, és a Szent László Ifjúsági Egyesülettel. Programunk a pályakezdő és fiatal munkavállalók munkaerő piaci kiszolgáltatottságának csökkentését célozza.


Célunk, hogy partnerszervezeteinkkel közösen felkutassuk a célcsoport minél több tagját, felmérjük véleményeiket, problémáikat, és elvárásaikat egy komplex közvélemény-kutatás alkalmazásával. Mind a négy szervezet a saját ismeretségi körében kezdi a felmérést, majd onnan kiindulva szélesíti a közvélemény-kutatás válaszadói körét.
Célunk, hogy a felkutatott célcsoportnak ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújtsunk munkajogi kérdésekben.
Célunk, hogy középiskolákban, egyetemeken előadásokat tartva felhívjuk a fiatalok figyelmét előre erre a problémára.
Célunk, hogy egy honlapot üzemeltessünk, mely a problémakörrel foglalkozik, és a projektünkről ad naprakész tájékoztatást. Ezen felül itt is lehet jogsegélyért folyamodni.
Célunk a pályázati projekt vége felé (áprilisban) egy egynapos konferencia megszervezése, amit a felkutatott célcsoportnak tartunk, és ahol meghívott előadók tájékoztatják őket jogaikról, lehetőségeikről és lehetőség szerint karrier tanácsadást is nyújtanak.


Megvalósítás:
- 2009. december 18: Előkészítő alkalom. Partberszervezeteinkkel itt állítjuk össze a tervezett kérdőívet, és ezen alkalommal osztjuk fel a célcsoport megtalálásában, meginterjúvolásában végzett szerepeket. A honlap tartalmának, felépítésének megtervezése.
- 2009. december - február: Közvélemény-kutatás. A Tribunus Jogsegélyszolgálat és partnerszervezetei is saját ügyfélkörükben kezdik, és ezeken keresztül (az ismeretség adta bizalmat megragadva) újabb a célcsoporthoz tartozó fiatalok felkutatását, interjúvolását végzik. A Tribunus Jogsegélyszolgálat eközben egyetemeken, középiskolákban is tart ismeretátadó és figyelemfelkeltő előadásokat, és gondoskodik a projekt honlapjának elindításáról és üzemeltetéséről.
- 2009. február 15-ig A beérkezett közvélemény-kutatási anyagok feldolgozása, elemzése.
- 2009. február-április: A konferencia megszervezése, előadók meghívása, emlékeztető füzet elkészítése.
- 2009. április 15: Egész napos szakmai konferencia a célcsoportnak meghívott előadókkal.
- 200. május 31-ig: Eredményeink értékelése, a további közös munka megtervezése.


Tervezett eredmények:
- A célcsoport felkutatása, megismerése a partnerszervezetek segítségével.
- Személyes bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása a célcsoporttal.
- Tevékenységünk bemutatása a célcsoportnak, ez által a jogaik és lehetőségeik széleskörű megismertetése.
-      A szervezett konferencia keretében lehetőség adása a célcsoportnak a versenyképességre a munkaerőpiacon.
- A Tribunus Jogsegélyszolgálat ismeretségének növelése.
- Partnerszervezeteink ismertségének növelése.
- A projekt folytatásának (és más jövőbeni közös projekteknek) előkészítése.