Címlap

Oktatások, képzések

Válság ellen fiatalság! Fiatal munkavállalók munkaerőpiaci szerepének erősítése II.

Indokoltság
2009-ben elkezdett projektünk a 16-35 év közötti fiatal munkavállalók munkaerő-piaci kiszolgáltatottságának csökkentését célozza. Közvélemény-kutatást végeztünk a célcsoportban, hogy fényt derítsünk arra, melyek azok a területek, ahol leginkább szükségük van a fiataloknak a segítségre.

A jogsegélyszolgálat gyakorlata az Európai Unióban II.

A program indokoltsága:
Rohanó világunkban oly sok ember szorul jogi segítségre, tanácsra a munkajog, fogyasztóvédelem, családjog, vagy épp a környezetjogi témakörében. Mikor jogi segítségre szorul, a jogot nem végzett ember nagyon kiszolgáltatott a legtöbb ilyen esetben. Az Európai Unióban már bevett gyakorlat a civil jogsegélynyújtás önkéntes alapon. Ezt a gyakorlatot szeretnénk Magyarországon is elterjeszteni fiatal jogászok, joghallgatók és civil szervezetek bevonásával.
Miért jogászok és joghallgatók?

Jog és érdekvédelem II. komplex képzés

A fejlesztő tevékenység indokoltsága
A civil szervezetek méretüktől függetlenül nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalom életében és fejlődésében. Tapasztalatunk alapján a kisebb szervezetek vezetői szervezetük célját illetőleg felkészültek és az adott témában jártasak, de a szervezet vezetéséhez szükséges menedzsment ismeretek legtöbbször nem állnak rendelkezésre. E pályázat keretében azt a komplex képzési programot szeretnénk folytatni és fejleszteni, melyet tavaly indítottunk el.

Vox populi

A program indokoltsága:
Az, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke lesz 2011-ben, már önmagában is nagy esemény. Azonban Magyarország elnöksége alatt sikeresen alakíthatja az EU-s politikai életet, és növelheti hazánk európai tekintélyét.

Válság ellen fiatalság! - A pályakezdő és fiatal munkavállalók munkaerőpiaci szerepének erősítése

Program indokoltsága:
Hazánkban sajnos alapvetően már évek óta rossz értelemben vett "hagyomány" az, hogy a munkaadók nagy többségénél a pályakezdő- illetve a fiatal munkavállalók alkalmazását nem preferálják. Teszik mindezt a legfrissebb, legaktuálisabb tudással a felső- vagy szakoktatásból kilépő lelkes fiatalokkal. Erre a típusú diszkriminációra - melynek létjogosultságát a gyakorlat hiányával magyarázzák a munkaadók - nincs különösebb fegyverzete a pályakezdő- és fiatal munkavállalóknak.

Jogsegélyszolgálatok létrehozásának ösztönzése Európai Uniós pályázatokkal

A program indokoltsága:
A Tribunus Jogsegélyszolgálat fő célja, hogy ingyenes jogsegélyt nyújtson a munkajog, fogyasztóvédelem, a családjog és a környezetvédelem területén az arra rászorulóknak.
Sok éves tapasztalatunk, hogy munkánk legnehezebb része a legtöbbször nem a megfelelő paragrafus megtalálása, és ügyfeleink érdekeinek érvényesítése, hanem az, hogy ügyfeleinkhez eljussunk, velük a szükséges bizalmi kapcsolatot kiépítsük.

A jogsegélyszolgálat gyakorlata az Európai Unióban

A program indokoltsága:
Manapság oly sok ember szorul jogi segítségre, tanácsra a munkajog, fogyasztóvédelem, családjog, vagy épp a környezetjogi témakörében. Mikor jogi segítségre szorul, a jogot nem végzett ember nagyon kiszolgáltatott a legtöbb ilyen esetben. Az Európai Unióban már bevett gyakorlat a civil jogsegélynyújtás. Ezt a gyakorlatot szeretnénk Magyarországon is elterjeszteni fiatal jogászok bevonásával Magyarország nagyvárosaiban.

Jogsegélynyújtás - határtalanul

A projekt három fő részre oszlik időben.
I.        Az Európa uniós jogi továbbképzés előkészítése. Ez alatt a Tribunus Jogsegélyszolgálat összeállítja az augusztus 7-9-i hétvége szakmai programját, és elkészíti a szükséges anyagokat hozzá. Ehhez az előkészítés szakaszában a Tribunus Jogsegélyszolgálat önkéntesei kiutaznak Beregszászra a partnerszervezet vezetőivel történő egyeztetésre, melynek célja az igények, és a már meglévő tudás feltérképezése, illetve a konkrét szakmai program összeegyeztetése.

Jogsegélyszolgálatok létrehozásának ösztönzése Európai Uniós pályázatokkal

Célunk, hogy a résztvevő szervezetek megismerjék az EU-s pályázati rendszereket, illetve azok elérési útjait, hogy ki tudják használni a számukra rendelkezésre álló forrás lehetőségeket. Másrészt célunk, hogy olyan civil háló alakuljon ki a résztvevők között, mely együttműködéseket indít el, közös programok kifejlesztéséhez vezethet. Nem csupán szervezetek számára nyitott a programunk, hanem magánembereknek is. Szeretnénk lehetőséget adni fiataloknak, hátrányos helyzetű családoknak is, hogy megszerezzék azokat az ismereteket, melyek birtokában esélyesek a sikeres forrásteremtésre.

A jogsegélyszolgálat gyakorlata az Európai Unióban

A 8 városban tartandó szakmai nappal egybekötött jogsegélyszolgálati továbbképzésünk fő célja, hogy joghallgató, és civil szervezeti vezetők, önkéntesek figyelmét felhívjuk a jogsegély, mint civil szolgáltatás létezésére.
Célunk – és épp ezért több jogi fakultással is rendelkező egyetemi városba is ellátogatunk – hogy a fiatal joghallgatók figyelmét felhívjuk arra, milyen nagy szükség van rájuk, az ő fiatalos, lendületes és önkéntes munkájukra a hazai jogsegély- és jogvédelem terén.
Szintén célunk, hogy a régiós civil szervezetek vezetői felismerjék, hogy milyen fontos és hasznos fela